Entradas

Últimas entradas

09-19-2023 Reunion General de Supervisores Grupos Familiares

Reunion de Lideres Septiembre-2023

08-12-2023 Reunion General de Lideres y Supervisores

07-10-2023 Reunion de Lideres

05-07-2023 Presentacion Reunion de Oracion

Peticiones de oracion

Reunion de Lideres y Supervisores MARZO 2023

Taller Ministerial 2da Clase - Marzo 2023

Predicacion LAS BODAS DEL CORDERO

Reunion General Febrero - 2023

Reunion de Pastores Enero 2023